Paziņojums par automašīnas Ford Focus (2008. gads) izsoli

Izsolāmās mantas nosaukums: Automašīna Ford Focus (2008. gads), Reģistrācijas Nr. KE6347
Atrašanās vieta: Zemgales iela 24/1, Jēkabpils, Jēkabpils novads
Izsolāmās mantas apskates vieta, laiks: Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00, iepriekš zvanot pa tālruni 26552548 (mehānikas inženieris)
Pieteikumu reģistrācija: Pieteikums jāiesniedz līdz š.g. 9. jūnijam plkst. 12.00 SIA "Jēkabpils pakalpojumi" lietvedībā Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī
Izsoles vieta, laiks: Izsole notiks 2022. gada 9. jūnijā plkst. 14.00 SIA "Jēkabpils pakalpojumi" administratīvajā ēkā (2. stāvā) Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī

Nosacītā cena: 750,00 EUR (septiņi simti piecdesmit euro 00 centi) tai skaitā PVN 21% 
Izsoles veids: Mutiska atklāta izsole ar augšupejošu soli
Izsoles solis: EUR 50.00 (piecdesmit euro 00 centi)

Materiāli pielikumā: IZSOLES NOTEIKUMI

Izsoles rezultāti: Pārdots vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam, kurš nosolījis automašīnas nosacīto, sākuma cenu  750.00 EUR (septiņi simti piecdesmit euro, 00 centi)


Paziņojums par atkārtotu transportlīdzekļa Volvo V70 izsoli

Publikācijas datums: 13.04.2022.
Izsolāmās mantas nosaukums: transportlīdzeklis Volvo V70
Atrašanās vieta: Zemgales iela 24/1, Jēkabpils, Jēkabpils novads
Izsolāmās mantas apskates vieta, laiks: Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00, iepriekš zvanot pa tālruni 26552548 (mehānikas inženieris)
Pieteikumu reģistrācija: Pieteikums jāiesniedz līdz š.g. 29. aprīlim plkst. 11.00 SIA "Jēkabpils pakalpojumi" lietvedībā Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī
Izsoles vieta, laiks: Izsole notiks 2022. gada 29. aprīlī plkst. 15.00 SIA "Jēkabpils pakalpojumi" administratīvajā ēkā (2. stāvā) Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī

Nosacītā cena: 2030,00 EUR (divi tūkstoši trīsdesmit euro 00 centi) tai skaitā PVN 21% 
Izsoles veids: Mutiska atklāta izsole ar augšupejošu soli
Izsoles solis: EUR 50.00 (piecdesmit euro 00 centi)

Materiāli pielikumā: Izsoles noteikumi

Izsoles rezultāti: Pārdots izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu (augstākā piedāvātā cena: 2530,00 EUR (divi tūkstoši pieci simti trīsdesmit eiro, 00 centi))


Paziņojums par Kravas automašīnas- pašizgāzēja izsoli

Publikācijas datums: 5.04.2022.
Izsolāmās mantas nosaukums: Kravas automašīna- pašizgāzējs (transportlīdzeklim ir dzinēja defekts)
Atrašanās vieta: Zemgales iela 24/1, Jēkabpils, Jēkabpils novads
Izsolāmās mantas apskates vieta, laiks: Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00, iepriekš zvanot pa tālruni 26552548 (mehānikas inženieris)
Pieteikumu reģistrācija: Pieteikums jāiesniedz līdz š.g. 14. aprīlim plkst. 12:00 SIA "Jēkabpils pakalpojumi" lietvedībā Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī
Izsoles vieta, laiks: Izsole notiks 2022. gada 14. aprīlī plkst. 14.00 SIA "Jēkabpils pakalpojumi" administratīvajā ēkā (2. stāvā) Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī

Nosacītā cena: 750.00 EUR (septiņi simti piecdesmit euro 00 centi) ar PVN. 
Izsoles veids: Mutiska atklāta izsole ar augšupejošu soli
Izsoles solis: EUR 50.00 (piecdesmit euro 00 centi)

Materiāli pielikumā: Izsoles noteikumi

Izsoles rezultāti: Noslēgts pirkšanas- pārdošanas līgums (Augstākā piedāvātā cena: 800.00 (astoņi simti eiro, 00 centi); līguma noslēgšanas datums: 19.04.2022.)


Paziņojums par Volvo V70 izsoli

Publikācijas datums: 30.03.2022.
Izsolāmās mantas nosaukums: transportlīdzeklis Volvo V70
Atrašanās vieta: Zemgales iela 24/1, Jēkabpils, Jēkabpils novads
Izsolāmās mantas apskates vieta, laiks: Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00, iepriekš zvanot pa tālruni 26552548 (mehānikas inženieris)
Pieteikumu reģistrācija: Pieteikums jāiesniedz līdz š.g. 8. aprīlim plkst. 16.00 SIA "Jēkabpils pakalpojumi" lietvedībā Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī
Izsoles vieta, laiks: Izsole notiks 2022. gada 11. aprīlī plkst. 14.00 SIA "Jēkabpils pakalpojumi" administratīvajā ēkā (2. stāvā) Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī

Nosacītā cena: 2900.00 EUR (divi tūkstoši deviņi simti euro 00 centi) tai skaitā PVN 21% 
Izsoles veids: Mutiska atklāta izsole ar augšupejošu soli
Izsoles solis: EUR 50.00 (piecdesmit euro 00 centi)

Materiāli pielikumā: Izsoles noteikumi

Izsoles rezultāti: Izsole nav notikusi, sakarā ar to, ka netika saņemts neviens pieteikums.


Paziņojums par piekabes Bagela BA 4000 izsoli

Publikācijas datums: 25.03.2022.
Izsolāmās mantas nosaukums: piekabe Bagela BA 4000
Atrašanās vieta: Zemgales iela 24/1, Jēkabpils, Jēkabpils novads
Izsolāmās mantas apskates vieta, laiks: Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00
Pieteikumu reģistrācija: Pieteikums jāiesniedz līdz š.g. 4. aprīlim plkst. 16.00 SIA "Jēkabpils pakalpojumi" lietvedībā Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī
Izsoles vieta, laiks: Izsole notiks 2022. gada 5. aprīlī plkst. 14.00 SIA "Jēkabpils pakalpojumi" administratīvajā ēkā (2. stāvā) Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī

Nosacītā cena: 9100.00 EUR (deviņi tūkstoši simts euro 00 centi) bez PVN. 
Izsoles veids: Mutiska atklāta izsole ar augšupejošu soli
Izsoles solis: EUR 50.00 (piecdesmit euro 00 centi)

Materiāli pielikumā: Izsoles noteikumi

Izsoles rezultāti: Izsole nav notikusi, sakarā ar to, ka netika saņemts neviens pieteikums.


Paziņojums par nedzīvojamo telpu Raiņa ielā 83, Jēkabpilī nomas izsoli

Publikācijas datums: 3.03.2022.
Nomas telpas: Nedzīvojamas telpas Raiņa ielā 83, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā. Nodalīta telpa ar atsevišķu ieeju un kopējo platību 188,6 m2

Nomas līguma termiņš: 3 (trīs) gadi ar iespēju pagarināt
Iepazīšanās ar nomas tiesību izsoles materiāliem:  pielikuma dokumentā
Nekustamā īpašuma apskates vieta, laiks: Iepriekš vienojoties, zvanot pa tālruni +371 28306068, vai rakstot ieva.kancane@jekpak.lv
Pieteikumu iesniegšana: Pieteikums jāiesniedz līdz š.g. 10. martam plkst. 15.00 SIA "Jēkabpils pakalpojumi"  Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā vai sūtot uz e-pastu ieva.kancane@jekpak.lv
Izsoles sākumcena, solis: EUR 0,85 (85 eiro centi) par viena kvadrātmetra nomu mēnesī, bez PVN. Minimālais solis ir EUR 0,05 (pieci eiro centi)  
Izsoles veids: rakstiska izsole ar augšupejošu soli
 

Izsoles rezultāti:    Noslēgts līgums (Augstākās nomas maksas piedāvātājs: SIA DL Konstrukcijas; pretendenta piedāvātā nomas maksa: 0,90 (€ m2/mēn); līguma noslēgšanas datums: 16.03.2022.)
 


Paziņojums par iekrāvēja – hidromanipulatora rezerves daļu izsoli

Publikācijas datums: 24.11.2021.
Izsolāmās mantas nosaukums: Iekrāvēja- hidromanipulatora rezerves daļas (strēle, hidrocilindri, sadalītājs)
Atrašanās vieta: Zemgales iela 24/1, Jēkabpils, Jēkabpils novads
Iepazīšanās ar izsoles materiāliem:  pielikuma dokumentā
Izsolāmās mantas apskates vieta, laiks: Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00
Pieteikumu reģistrācija: Pieteikums jāiesniedz līdz š.g. 13. decembrim plkst. 16.00 SIA "Jēkabpils pakalpojumi" lietvedībā Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī
Izsoles vieta, laiks: Izsole notiks 2021. gada 14.decembrī plkst. 14.00 SIA "Jēkabpils pakalpojumi" administratīvajā ēkā (2. stāvā) Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī

Nosacītā cena: EUR 430.00 (četri simti trīsdesmit euro, 00 centi), t.sk. PVN 21%. 

Izsoles dalības maksa: EUR 20.00 (duvdesmit euro, 00 centi)
Nodrošinājuma apmērs: EUR 50.00 (piecdesmit euro, 00 centi)
Izsoles veids: Mutiska atklāta izsole ar augšupejošu soli
Samaksas kārtība: Ar pārskaitījumu

Materiāli pielikumā: Izsoles noteikumi

Izsoles rezultāti: Izsole nav notikusi, sakarā ar to, ka netika saņemts neviens pieteikums.