Mauriņa pļāvēja HUSQVARNS TS238 IZSOLE

Elektroniskā izole ar augšupejošu soli elektronisko izoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv . Izsole https://izsoles.ta.gov.lv/izsole/00371a17-fc37-4945-a781-d37d3ee7afc1

Izsolāmais objekts – mauriņa pļāvejs HUSQVARNA TS238.

Izsoles objekta sākuma (nosacītā) cena – 900.00 EUR (t.sk.PVN).

Izsoles solis – 50.00 EUR bez PVN. Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no sākumcenas (90.00 EUR),  jāapmaksā Izsoles dalības maksa 5.00 EUR elektroniskās izsoļu vietnes administratoram.

Izsoles sākuma datums - 2024. gada 24. maijs, plkst.13:00, reģistrācijas beigu datums - 2024. gada 3.jūnijs, plkst 23:59.

Izsoles noslēguma datums un laiks - 2024.gada 13.jūnijs, plkst.13:00.

Transportlīdzeklis atrodas Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, SIA “Jēkabpils pakalpojumi” teritorijā, apskate klātienē iespējama darba dienās, no plkst. 13:00 līdz 16:00, pieteikšanās  apskatei pa tālruni 26552548.

Apsekošanas brīdī transportlīdzekļu tehniskais stāvoklis novērtēts pēc vizuāli redzamiem defektiem. Transportlīdzekļiem  nav veikta inženiertehniskā pārbaude. Pārdevējs nenes atbildību par apstākļiem, kas var tikt atklāti tikai ar speciālām inženiertehniskās izpētes metodēm un kas var pazemināt transportlīdzekļa vērtību.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi

Kontaktpersonas tālrunis: 28642208, darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00.

Gadījumā, ja Izsoles uzvarētājs atsakās no nosolītā Izsoles objekta vai neapmaksā pilnā apmērā noteiktajā termiņā Nosolīto cenu, izsolāmās mantas nodrošinājuma summā (10% no mantas atsavināšanas sākumcenas), netiek atgriezta.

VĒRTBAS NOTEIKŠANAS AKTS

KUSTAMAS MANTAS ATSAVINĀŠANAS IZSOLES NOTEIKUMI

REZULTĀTS: Noslēgts Pirkuma līgums ar  personu, kas nosolījusi augstāko cenu, pamatojoties uz EIV aktu.


Automašīnas FORD TRANSIT (kravas kaste, dubultā kabīne 2177) IZSOLE

Elektroniskā izole ar augšupejošu soli elektronisko izoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv  Izsole https://izsoles.ta.gov.lv/izsole/00371a07-8aaa-464c-935a-fe59a7fd63da

Izsolāmais objekts – FORD TRANSIT, valsts reģistrācijas numurs LM-2177.

Izsoles objekta sākuma (nosacītā) cena – 780.00 EUR (t.sk.PVN).

Izsoles solis – 50.00 EUR bez PVN. Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, izmantojot elektronisko izsoļu vietni,  jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no sākumcenas (78.00 EUR),  jāapmaksā Izsoles dalības maksa 5.00 EUR elektroniskās izsoļu vietnes administratoram.

Izsoles sākuma datums - 2024. gada 24. maijs, plkst.13:00, reģistrācijas beigu datums - 2024. gada 3.jūnijs, plkst 23:59.

Izsoles noslēguma datums un laiks - 2024.gada 13.jūnijs, plkst.13:00.

Transportlīdzeklis atrodas Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, SIA “Jēkabpils pakalpojumi” teritorijā, apskate klātienē iespējama darba dienās, no plkst. 13:00 līdz 16:00, pieteikšanās  apskatei pa tālruni 26552548.

Apsekošanas brīdī transportlīdzekļu tehniskais stāvoklis novērtēts pēc vizuāli redzamiem defektiem. Transportlīdzekļiem  nav veikta inženiertehniskā pārbaude. Pārdevējs nenes atbildību par apstākļiem, kas var tikt atklāti tikai ar speciālām inženiertehniskās izpētes metodēm un kas var pazemināt transportlīdzekļa vērtību.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi

Kontaktpersonas tālrunis: 28642208, darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00.

Gadījumā, ja Izsoles uzvarētājs atsakās no nosolītā Izsoles objekta vai neapmaksā pilnā apmērā noteiktajā termiņā Nosolīto cenu, izsolāmās mantas nodrošinājuma summā (10% no mantas atsavināšanas sākumcenas), netiek atgriezta.

VĒRTBAS NOTEIKŠANAS AKTS

KUSTAMAS MANTAS ATSAVINĀŠANAS IZSOLES NOTEIKUMI

REZULTĀTS: Noslēgts Pirkuma līgums ar  personu, kas nosolījusi augstāko cenu, pamatojoties uz EIV aktu.

FORD TRANSIT LM-2177

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORD TRANSIT (kravas kaste ar dubultu kabīni 5747)

Elektroniskā izole ar augšupejošu soli elektronisko izoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv Izsole: https://izsoles.ta.gov.lv/izsole/003719f8-cbcf-43f2-ac03-3d808807f631

Izsolāmais objekts – FORD TRANSIT, valsts reģistrācijas numurs KM-5747.

Izsoles objekta sākuma (nosacītā) cena – 950.00 EUR (t.sk.PVN).

Izsoles solis – 50.00 EUR bez PVN. Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no sākumcenas (95.00 EUR),  jāapmaksā Izsoles dalības maksa 5.00 EUR elektroniskās izsoļu vietnes administratoram.

Izsoles sākuma datums - 2024. gada 24. maijs, plkst.13:00, reģistrācijas beigu datums - 2024. gada 3.jūnijs, plkst 23:59.

Izsoles noslēguma datums un laiks - 2024.gada 13.jūnijs, plkst.13:00.

Transportlīdzeklis atrodas Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, SIA “Jēkabpils pakalpojumi” teritorijā, apskate klātienē iespējama darba dienās, no plkst. 13:00 līdz 16:00, pieteikšanās  apskatei pa tālruni 26552548.

Apsekošanas brīdī transportlīdzekļu tehniskais stāvoklis novērtēts pēc vizuāli redzamiem defektiem. Transportlīdzekļiem  nav veikta inženiertehniskā pārbaude. Pārdevējs nenes atbildību par apstākļiem, kas var tikt atklāti tikai ar speciālām inženiertehniskās izpētes metodēm un kas var pazemināt transportlīdzekļa vērtību.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi

Kontaktpersonas tālrunis: 28642208, darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00.

Gadījumā, ja Izsoles uzvarētājs atsakās no nosolītā Izsoles objekta vai neapmaksā pilnā apmērā noteiktajā termiņā Nosolīto cenu, izsolāmās mantas nodrošinājuma summā (10% no mantas atsavināšanas sākumcenas), netiek atgriezta.

VĒRTBAS NOTEIKŠANAS AKTS

KUSTAMAS MANTAS ATSAVINĀŠANAS IZSOLES NOTEIKUMI

REZULTĀTS: Noslēgts Pirkuma līgums ar  personu, kas nosolījusi augstāko cenu, pamatojoties uz EIV aktu.


Par automašīnas Toyota Avensis izsoli

Publikācijas datums: 4.08.2023.
Izsolāmais objekts: Automašīna Toyota Avensis (izlaiduma gads 2011.g.)
Izsolāmā objekta stāvoklis: Automašīna ir darba kārtībā. Konstatēta korozija, nelieli skrāpējumi un 30% riepu nodilums. 
Atrašanās vieta: Zemgales iela 24/1, Jēkabpils, Jēkabpils novads
Izsolāmās mantas apskates vieta, laiks: Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00, iepriekš piesakoties pa tālruni 26552548
Pieteikumu reģistrācija: Pieteikums jāiesniedz līdz š.g. 18. augustam plkst. 11.00 SIA "Jēkabpils pakalpojumi" administratīvajā ēkā lietvedībā, Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī,
Izsoles vieta, laiks: Izsole notiks 2023. gada 18. augustā plkst. 14.00 SIA "Jēkabpils pakalpojumi" administratīvajā ēkā (2. stāvā) Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī
Izsolāmā objekta sākumcena: 3750,00 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti piecdesmit euro 00 centi) tajā skaitā PVN
Izsoles veids: Mutiska atklāta izsole ar augšupejošu soli
Izsoles solis: EUR 100.00 (simts euro 00 centi)

Materiāli pielikumā: Izsoles noteikumi, pieteikums

Izsoles rezultāti: 

Pārdots vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam, kurš nosolījis automašīnas nosacīto sākuma cenu  3750.00 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti piecdesmit eiro un 00 centi).

 

Automašīna Toyota Avensis


Par automašīnas Volvo XC70 izsoli

Publikācijas datums: 23.02.2023.
Izsolāmais objekts: Automašīna Volvo XC70 (izlaiduma gads 2012.g.)
Izsolāmā objekta stāvoklis: Automašīna nav darba kārtībā- tai ir bojāts dzinējs izjauktā stāvoklī. 
Atrašanās vieta: Zemgales iela 24/1, Jēkabpils, Jēkabpils novads
Izsolāmās mantas apskates vieta, laiks: Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00, iepriekš piesakoties pa tālruni 26552548
Pieteikumu reģistrācija: Pieteikums jāiesniedz līdz š.g. 10. martam plkst. 11.00 SIA "Jēkabpils pakalpojumi" administratīvajā ēkā 6. kabinetā, Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī,
Izsoles vieta, laiks: Izsole notiks 2023. gada 10. martā plkst. 14.00 SIA "Jēkabpils pakalpojumi" administratīvajā ēkā (2. stāvā) Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī
Izsolāmā objekta sākumcena: 3200,00 EUR (trīs tūkstoši divi simti euro 00 centi) tajā skaitā PVN
Izsoles veids: Mutiska atklāta izsole ar augšupejošu soli
Izsoles solis: EUR 100.00 (simts euro 00 centi)

Materiāli pielikumā: Izsoles noteikumi, pieteikums

Izsoles rezultāti:  Pārdots izsoles dalībniekam, kurš nosolījis automašīnas augstāko cenu  6400,00 Eur (seši tūkstoši četri simti euro 00 centi)


Par traktora riepu Bridgestone izsoli

Publikācijas datums: 1.02.2023.
Izsolāmie objekti: mazlietotas traktora riepas bridgestone 4 gab.
Atrašanās vieta: Zemgales iela 24/1, Jēkabpils, Jēkabpils novads
Izsolāmās mantas apskates vieta, laiks: Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00, iepriekš piesakoties pa tālruni 26552548
Pieteikumu reģistrācija: Pieteikums jāiesniedz līdz š.g. 16.februārim plkst. 11.00 SIA "Jēkabpils pakalpojumi" lietvedībā Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī
Izsoles vieta, laiks: Izsole notiks 2023. gada 16. februārī plkst. 15.00 SIA "Jēkabpils pakalpojumi" administratīvajā ēkā (2. stāvā) Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī

Izsolāmo objektu sākumcena bez PVN, saskaņā ar pievienoto sarakstu:

Reģ.Nr. Marka, modelis Izmērs Izsoles sākumcena (EUR, bez PVN)
TR1L Bridgestone 600/65R38 750,00
TR2L Bridgestone 600/65R38 750,00
TR3M Bridgestone 480/65R28 750,00
TR4M Bridgestone 480/65R28 750,00


Izsoles veids: Mutiska atklāta izsole ar augšupejošu soli
Izsoles solis: EUR 50.00 (piecdesmit euro 00 centi)

Materiāli pielikumā: Izsoles noteikumi, pieteikums

Izsoles rezultāti:  Izsole nav notikusi, sakarā ar to, ka netika saņemts neviens pieteikums.


PAR TRAKTORA BELARUS 320.4 IZSOLI

Publikācijas datums: 23.01.2023.
Izsolāmās mantas nosaukums: Traktors Belarus 320.4
Atrašanās vieta: Zemgales iela 24/1, Jēkabpils, Jēkabpils novads
Izsolāmās mantas apskates vieta, laiks: Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00, iepriekš piesakoties pa tālruni 26552548
Pieteikumu reģistrācija: Pieteikums jāiesniedz līdz š.g. 7.februārim plkst. 11.00 SIA "Jēkabpils pakalpojumi" lietvedībā Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī
Izsoles vieta, laiks: Izsole notiks 2023. gada 7. februārī plkst. 15.00 SIA "Jēkabpils pakalpojumi" administratīvajā ēkā (2. stāvā) Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī

Nosacītā cena: 750.00 EUR (septiņi simti piecdesmit euro 00 centi) tajā skaitā PVN. 
Izsoles veids: Mutiska atklāta izsole ar augšupejošu soli
Izsoles solis: EUR 50.00 (piecdesmit euro 00 centi)

Materiāli pielikumā: Izsoles noteikumi

Izsoles rezultāti: Pārdots izsoles dalībniekam, kurš nosolījis traktora augstāko cenu  3600.00 Eur (trīs tūkstoši seši simti euro 00 centi)

*Izsolē nepārdod attēlos redzamo sniega lāpstu un sāls-smilts kaisītāju 


PAR VW TRANSPORTER IZSOLI

Publikācijas datums: 23.01.2023.
Izsolāmās mantas nosaukums: Automašīna VW Transporter
Atrašanās vieta: Zemgales iela 24/1, Jēkabpils, Jēkabpils novads
Izsolāmās mantas apskates vieta, laiks: Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00, iepriekš piesakoties pa tālruni 26552548
Pieteikumu reģistrācija: Pieteikums jāiesniedz līdz š.g. 7.februārim plkst. 11.00 SIA "Jēkabpils pakalpojumi" lietvedībā Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī
Izsoles vieta, laiks: Izsole notiks 2023. gada 7. februārī plkst. 13.00 SIA "Jēkabpils pakalpojumi" administratīvajā ēkā (2. stāvā) Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī

Nosacītā cena: 750.00 EUR (septiņi simti piecdesmit euro 00 centi) tajā skaitā PVN. 
Izsoles veids: Mutiska atklāta izsole ar augšupejošu soli
Izsoles solis: EUR 50.00 (piecdesmit euro 00 centi)

Materiāli pielikumā: Izsoles noteikumi

Izsoles rezultāti: Pārdota izsoles dalībniekam, kurš nosolījis automašīnas augstāko cenu  1650.00 Eur (viens tūkstotis seši simti piecdesmit euro 00 centi)


PAR TRAKTORA SNIEGA LĀPSTAS IZSOLI

Publikācijas datums: 6.12.2022.
Izsolāmās mantas nosaukums: Traktora sniega lāpsta
Atrašanās vieta: Zemgales iela 24/1, Jēkabpils, Jēkabpils novads
Izsolāmās mantas apskates vieta, laiks: Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00
Pieteikumu reģistrācija: Pieteikums jāiesniedz līdz š.g. 20. decembrim plkst. 12.00 SIA "Jēkabpils pakalpojumi" lietvedībā Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī
Izsoles vieta, laiks: Izsole notiks 2022. gada 20. decembrī plkst. 15.00 SIA "Jēkabpils pakalpojumi" administratīvajā ēkā (2. stāvā) Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī

Nosacītā cena: 484.00 EUR (Četri simti astoņdesmit četri euro 00 centi) tajā skaitā PVN. 
Izsoles veids: Mutiska atklāta izsole ar augšupejošu soli
Izsoles solis: EUR 50.00 (piecdesmit euro 00 centi)

Materiāli pielikumā: Izsoles noteikumi

Izsoles rezultāti: Pārdota vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam, kurš nosolījis sniega lāpstas nosacīto, sākuma cenu  484,00 EUR (četri simti astoņdesmit četri euro, 00 centi)


PAR PIEKABES BAGELA BA 4000 IZSOLI

Publikācijas datums: 21.10.2022.
Izsolāmās mantas nosaukums: piekabe Bagela BA 4000
Atrašanās vieta: Zemgales iela 24/1, Jēkabpils, Jēkabpils novads
Izsolāmās mantas apskates vieta, laiks: Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00
Pieteikumu reģistrācija: Pieteikums jāiesniedz līdz š.g. 3. novembrim plkst. 16.00 SIA "Jēkabpils pakalpojumi" lietvedībā Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī
Izsoles vieta, laiks: Izsole notiks 2022. gada 4. novembrī plkst. 15.00 SIA "Jēkabpils pakalpojumi" administratīvajā ēkā (2. stāvā) Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī

Nosacītā cena: 9500.00 EUR (deviņi tūkstoši pieci simti euro 00 centi) bez PVN. 
Izsoles veids: Mutiska atklāta izsole ar augšupejošu soli
Izsoles solis: EUR 50.00 (piecdesmit euro 00 centi)

Materiāli pielikumā: Izsoles noteikumi

Izsoles rezultāti:  Pārdots vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam, kurš nosolījis piekabes nosacīto, sākuma cenu  9500,00 EUR (deviņi tūkstoši pieci simti euro, 00 centi)