Par automašīnas Toyota Avensis izsoli

Publikācijas datums: 4.08.2023.
Izsolāmais objekts: Automašīna Toyota Avensis (izlaiduma gads 2011.g.)
Izsolāmā objekta stāvoklis: Automašīna ir darba kārtībā. Konstatēta korozija, nelieli skrāpējumi un 30% riepu nodilums. 
Atrašanās vieta: Zemgales iela 24/1, Jēkabpils, Jēkabpils novads
Izsolāmās mantas apskates vieta, laiks: Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00, iepriekš piesakoties pa tālruni 26552548
Pieteikumu reģistrācija: Pieteikums jāiesniedz līdz š.g. 18. augustam plkst. 11.00 SIA "Jēkabpils pakalpojumi" administratīvajā ēkā lietvedībā, Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī,
Izsoles vieta, laiks: Izsole notiks 2023. gada 18. augustā plkst. 14.00 SIA "Jēkabpils pakalpojumi" administratīvajā ēkā (2. stāvā) Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī
Izsolāmā objekta sākumcena: 3750,00 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti piecdesmit euro 00 centi) tajā skaitā PVN
Izsoles veids: Mutiska atklāta izsole ar augšupejošu soli
Izsoles solis: EUR 100.00 (simts euro 00 centi)

Materiāli pielikumā: Izsoles noteikumi, pieteikums

Izsoles rezultāti: 

Pārdots vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam, kurš nosolījis automašīnas nosacīto sākuma cenu  3750.00 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti piecdesmit eiro un 00 centi).

 

Automašīna Toyota Avensis


Par automašīnas Volvo XC70 izsoli

Publikācijas datums: 23.02.2023.
Izsolāmais objekts: Automašīna Volvo XC70 (izlaiduma gads 2012.g.)
Izsolāmā objekta stāvoklis: Automašīna nav darba kārtībā- tai ir bojāts dzinējs izjauktā stāvoklī. 
Atrašanās vieta: Zemgales iela 24/1, Jēkabpils, Jēkabpils novads
Izsolāmās mantas apskates vieta, laiks: Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00, iepriekš piesakoties pa tālruni 26552548
Pieteikumu reģistrācija: Pieteikums jāiesniedz līdz š.g. 10. martam plkst. 11.00 SIA "Jēkabpils pakalpojumi" administratīvajā ēkā 6. kabinetā, Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī,
Izsoles vieta, laiks: Izsole notiks 2023. gada 10. martā plkst. 14.00 SIA "Jēkabpils pakalpojumi" administratīvajā ēkā (2. stāvā) Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī
Izsolāmā objekta sākumcena: 3200,00 EUR (trīs tūkstoši divi simti euro 00 centi) tajā skaitā PVN
Izsoles veids: Mutiska atklāta izsole ar augšupejošu soli
Izsoles solis: EUR 100.00 (simts euro 00 centi)

Materiāli pielikumā: Izsoles noteikumi, pieteikums

Izsoles rezultāti:  Pārdots izsoles dalībniekam, kurš nosolījis automašīnas augstāko cenu  6400,00 Eur (seši tūkstoši četri simti euro 00 centi)


Par traktora riepu Bridgestone izsoli

Publikācijas datums: 1.02.2023.
Izsolāmie objekti: mazlietotas traktora riepas bridgestone 4 gab.
Atrašanās vieta: Zemgales iela 24/1, Jēkabpils, Jēkabpils novads
Izsolāmās mantas apskates vieta, laiks: Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00, iepriekš piesakoties pa tālruni 26552548
Pieteikumu reģistrācija: Pieteikums jāiesniedz līdz š.g. 16.februārim plkst. 11.00 SIA "Jēkabpils pakalpojumi" lietvedībā Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī
Izsoles vieta, laiks: Izsole notiks 2023. gada 16. februārī plkst. 15.00 SIA "Jēkabpils pakalpojumi" administratīvajā ēkā (2. stāvā) Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī

Izsolāmo objektu sākumcena bez PVN, saskaņā ar pievienoto sarakstu:

Reģ.Nr. Marka, modelis Izmērs Izsoles sākumcena (EUR, bez PVN)
TR1L Bridgestone 600/65R38 750,00
TR2L Bridgestone 600/65R38 750,00
TR3M Bridgestone 480/65R28 750,00
TR4M Bridgestone 480/65R28 750,00


Izsoles veids: Mutiska atklāta izsole ar augšupejošu soli
Izsoles solis: EUR 50.00 (piecdesmit euro 00 centi)

Materiāli pielikumā: Izsoles noteikumi, pieteikums

Izsoles rezultāti:  Izsole nav notikusi, sakarā ar to, ka netika saņemts neviens pieteikums.


PAR TRAKTORA BELARUS 320.4 IZSOLI

Publikācijas datums: 23.01.2023.
Izsolāmās mantas nosaukums: Traktors Belarus 320.4
Atrašanās vieta: Zemgales iela 24/1, Jēkabpils, Jēkabpils novads
Izsolāmās mantas apskates vieta, laiks: Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00, iepriekš piesakoties pa tālruni 26552548
Pieteikumu reģistrācija: Pieteikums jāiesniedz līdz š.g. 7.februārim plkst. 11.00 SIA "Jēkabpils pakalpojumi" lietvedībā Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī
Izsoles vieta, laiks: Izsole notiks 2023. gada 7. februārī plkst. 15.00 SIA "Jēkabpils pakalpojumi" administratīvajā ēkā (2. stāvā) Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī

Nosacītā cena: 750.00 EUR (septiņi simti piecdesmit euro 00 centi) tajā skaitā PVN. 
Izsoles veids: Mutiska atklāta izsole ar augšupejošu soli
Izsoles solis: EUR 50.00 (piecdesmit euro 00 centi)

Materiāli pielikumā: Izsoles noteikumi

Izsoles rezultāti: Pārdots izsoles dalībniekam, kurš nosolījis traktora augstāko cenu  3600.00 Eur (trīs tūkstoši seši simti euro 00 centi)

*Izsolē nepārdod attēlos redzamo sniega lāpstu un sāls-smilts kaisītāju 


PAR VW TRANSPORTER IZSOLI

Publikācijas datums: 23.01.2023.
Izsolāmās mantas nosaukums: Automašīna VW Transporter
Atrašanās vieta: Zemgales iela 24/1, Jēkabpils, Jēkabpils novads
Izsolāmās mantas apskates vieta, laiks: Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00, iepriekš piesakoties pa tālruni 26552548
Pieteikumu reģistrācija: Pieteikums jāiesniedz līdz š.g. 7.februārim plkst. 11.00 SIA "Jēkabpils pakalpojumi" lietvedībā Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī
Izsoles vieta, laiks: Izsole notiks 2023. gada 7. februārī plkst. 13.00 SIA "Jēkabpils pakalpojumi" administratīvajā ēkā (2. stāvā) Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī

Nosacītā cena: 750.00 EUR (septiņi simti piecdesmit euro 00 centi) tajā skaitā PVN. 
Izsoles veids: Mutiska atklāta izsole ar augšupejošu soli
Izsoles solis: EUR 50.00 (piecdesmit euro 00 centi)

Materiāli pielikumā: Izsoles noteikumi

Izsoles rezultāti: Pārdota izsoles dalībniekam, kurš nosolījis automašīnas augstāko cenu  1650.00 Eur (viens tūkstotis seši simti piecdesmit euro 00 centi)


PAR TRAKTORA SNIEGA LĀPSTAS IZSOLI

Publikācijas datums: 6.12.2022.
Izsolāmās mantas nosaukums: Traktora sniega lāpsta
Atrašanās vieta: Zemgales iela 24/1, Jēkabpils, Jēkabpils novads
Izsolāmās mantas apskates vieta, laiks: Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00
Pieteikumu reģistrācija: Pieteikums jāiesniedz līdz š.g. 20. decembrim plkst. 12.00 SIA "Jēkabpils pakalpojumi" lietvedībā Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī
Izsoles vieta, laiks: Izsole notiks 2022. gada 20. decembrī plkst. 15.00 SIA "Jēkabpils pakalpojumi" administratīvajā ēkā (2. stāvā) Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī

Nosacītā cena: 484.00 EUR (Četri simti astoņdesmit četri euro 00 centi) tajā skaitā PVN. 
Izsoles veids: Mutiska atklāta izsole ar augšupejošu soli
Izsoles solis: EUR 50.00 (piecdesmit euro 00 centi)

Materiāli pielikumā: Izsoles noteikumi

Izsoles rezultāti: Pārdota vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam, kurš nosolījis sniega lāpstas nosacīto, sākuma cenu  484,00 EUR (četri simti astoņdesmit četri euro, 00 centi)


PAR PIEKABES BAGELA BA 4000 IZSOLI

Publikācijas datums: 21.10.2022.
Izsolāmās mantas nosaukums: piekabe Bagela BA 4000
Atrašanās vieta: Zemgales iela 24/1, Jēkabpils, Jēkabpils novads
Izsolāmās mantas apskates vieta, laiks: Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00
Pieteikumu reģistrācija: Pieteikums jāiesniedz līdz š.g. 3. novembrim plkst. 16.00 SIA "Jēkabpils pakalpojumi" lietvedībā Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī
Izsoles vieta, laiks: Izsole notiks 2022. gada 4. novembrī plkst. 15.00 SIA "Jēkabpils pakalpojumi" administratīvajā ēkā (2. stāvā) Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī

Nosacītā cena: 9500.00 EUR (deviņi tūkstoši pieci simti euro 00 centi) bez PVN. 
Izsoles veids: Mutiska atklāta izsole ar augšupejošu soli
Izsoles solis: EUR 50.00 (piecdesmit euro 00 centi)

Materiāli pielikumā: Izsoles noteikumi

Izsoles rezultāti:  Pārdots vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam, kurš nosolījis piekabes nosacīto, sākuma cenu  9500,00 EUR (deviņi tūkstoši pieci simti euro, 00 centi)


Paziņojums par automašīnas Ford Focus (2008. gads) izsoli

Izsolāmās mantas nosaukums: Automašīna Ford Focus (2008. gads), Reģistrācijas Nr. KE6347
Atrašanās vieta: Zemgales iela 24/1, Jēkabpils, Jēkabpils novads
Izsolāmās mantas apskates vieta, laiks: Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00, iepriekš zvanot pa tālruni 26552548 (mehānikas inženieris)
Pieteikumu reģistrācija: Pieteikums jāiesniedz līdz š.g. 9. jūnijam plkst. 12.00 SIA "Jēkabpils pakalpojumi" lietvedībā Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī
Izsoles vieta, laiks: Izsole notiks 2022. gada 9. jūnijā plkst. 14.00 SIA "Jēkabpils pakalpojumi" administratīvajā ēkā (2. stāvā) Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī

Nosacītā cena: 750,00 EUR (septiņi simti piecdesmit euro 00 centi) tai skaitā PVN 21% 
Izsoles veids: Mutiska atklāta izsole ar augšupejošu soli
Izsoles solis: EUR 50.00 (piecdesmit euro 00 centi)

Materiāli pielikumā: IZSOLES NOTEIKUMI

Izsoles rezultāti: Pārdots vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam, kurš nosolījis automašīnas nosacīto, sākuma cenu  750.00 EUR (septiņi simti piecdesmit euro, 00 centi)


Paziņojums par atkārtotu transportlīdzekļa Volvo V70 izsoli

Publikācijas datums: 13.04.2022.
Izsolāmās mantas nosaukums: transportlīdzeklis Volvo V70
Atrašanās vieta: Zemgales iela 24/1, Jēkabpils, Jēkabpils novads
Izsolāmās mantas apskates vieta, laiks: Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00, iepriekš zvanot pa tālruni 26552548 (mehānikas inženieris)
Pieteikumu reģistrācija: Pieteikums jāiesniedz līdz š.g. 29. aprīlim plkst. 11.00 SIA "Jēkabpils pakalpojumi" lietvedībā Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī
Izsoles vieta, laiks: Izsole notiks 2022. gada 29. aprīlī plkst. 15.00 SIA "Jēkabpils pakalpojumi" administratīvajā ēkā (2. stāvā) Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī

Nosacītā cena: 2030,00 EUR (divi tūkstoši trīsdesmit euro 00 centi) tai skaitā PVN 21% 
Izsoles veids: Mutiska atklāta izsole ar augšupejošu soli
Izsoles solis: EUR 50.00 (piecdesmit euro 00 centi)

Materiāli pielikumā: Izsoles noteikumi

Izsoles rezultāti: Pārdots izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu (augstākā piedāvātā cena: 2530,00 EUR (divi tūkstoši pieci simti trīsdesmit eiro, 00 centi))


Paziņojums par Kravas automašīnas- pašizgāzēja izsoli

Publikācijas datums: 5.04.2022.
Izsolāmās mantas nosaukums: Kravas automašīna- pašizgāzējs (transportlīdzeklim ir dzinēja defekts)
Atrašanās vieta: Zemgales iela 24/1, Jēkabpils, Jēkabpils novads
Izsolāmās mantas apskates vieta, laiks: Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00, iepriekš zvanot pa tālruni 26552548 (mehānikas inženieris)
Pieteikumu reģistrācija: Pieteikums jāiesniedz līdz š.g. 14. aprīlim plkst. 12:00 SIA "Jēkabpils pakalpojumi" lietvedībā Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī
Izsoles vieta, laiks: Izsole notiks 2022. gada 14. aprīlī plkst. 14.00 SIA "Jēkabpils pakalpojumi" administratīvajā ēkā (2. stāvā) Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī

Nosacītā cena: 750.00 EUR (septiņi simti piecdesmit euro 00 centi) ar PVN. 
Izsoles veids: Mutiska atklāta izsole ar augšupejošu soli
Izsoles solis: EUR 50.00 (piecdesmit euro 00 centi)

Materiāli pielikumā: Izsoles noteikumi

Izsoles rezultāti: Noslēgts pirkšanas- pārdošanas līgums (Augstākā piedāvātā cena: 800.00 (astoņi simti eiro, 00 centi); līguma noslēgšanas datums: 19.04.2022.)