Jēkabpils pakalpojumi SIA, vienotais reģistrācijas Nr. 45403006010 Komercreģistrā, tika dibināta 1997. gada 01. decembrī.

Kapitālsabiedrības juridiskā un biroja faktiskā adrese ir Zemgales iela 24/1, Jēkabpils, LV-5201.

Uzņēmuma reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls ir 71309 EUR un sastāv no 71309 daļas, katras daļas nominālvērtība ir 1 EUR. Jēkabpils pakalpojumi SIA 100% kapitāla daļu īpašnieks ir Jēkabpils novada pašvaldība.

Uzņēmumam ir sekojoši darbības virzieni:

  1. Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā (kods Nr. 38.11 „Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus)” pēc saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas NACE 2. red.);

  2. Jēkabpils pilsētas ielu ikdienas uzturēšana, remonts un būvniecība (kods Nr. 42.11 „Ceļu un maģistrāļu būvniecība”, NACE 2. red.);

  3. Jēkabpils pilsētas teritoriju apsaimniekošana (kods Nr. 81.30 „Ainavu veidošana un uzturēšanas darbi”, NACE 2. red.), t.sk. ▪ pilsētas parku, skvēru, zaļo zonu, ietvju un auto stāvlaukumu kopšana; ▪ pilsētas kapu uzturēšana; ▪ Jēkabpils pilsētas dzīvnieku patversmes uzturēšana; ▪ pilsētas labiekārtošanas darbi (zāles pļaušana u.c.);

  4. Jēkabpils pilsētas ielu apgaismojuma darbības nodrošināšana, apkalpošana un remonts (kods Nr. 35.13 „Elektroenerģijas sadale”, NACE 2. red.).

Ar darbiem, kurus veicam, var iepazīties sadaļā

Pakalpojumi

 

 

 

Pielikumi (9)

pdf
Statūti
Fails: statuti-202204.pdf | Datums: 14.06.2023
Lejupielādēt (101 Kb)
pdf
Korporatīvās pārvaldības politika
Fails: korporativa-parvaldiba.pdf | Datums: 14.06.2023
Lejupielādēt (124 Kb)
pdf
Uzņēmuma darbības nozaru regulējošie NORMATĪVIE AKTI
Fails: normativie-akti-2024-03.pdf | Datums: 05.03.2024
Lejupielādēt (173 Kb)
pdf
Īpašuma struktūra un līdzdalība citās sabiedrībās
Lejupielādēt (122 Kb)
pdf
2024.GADA DALĪBNIEKU SAPULCES
Fails: 2024-gada-dalibnieku-sapulces-5.pdf | Datums: 02.04.2024
Lejupielādēt (205 Kb)
pdf
2023.GADA DALĪBNIEKU SPULCES
Fails: 2023-gada-dalibnieku-sapulcespdf.pdf | Datums: 14.02.2024
Lejupielādēt (180 Kb)
pdf
2022.GADA DALĪBNIEKU SAPULCES
Fails: 1062022-dalibnieku-sapulces-lemumi.pdf | Datums: 14.06.2023
Lejupielādēt (188 Kb)
pdf
2021.GADA DALĪBNIEKU SAPULCES
Lejupielādēt (229 Kb)
pdf
2020.GADA DALĪBNIEKU SAPULCES
Lejupielādēt (185 Kb)