Ieteikt:
Uzsākta grausta nojaukšana Ziemeļu ielā 1, Jēkabpilī
Jaunumi / 16. Decembris 2019 12:03 / 1485x /

Uzsākta grausta nojaukšana Ziemeļu ielā 1, Jēkabpilī

SIA “Jēkabpils pakalpojumi” informē, ka 16. decembrī ir uzsākta daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas nojaukšana Ziemeļu ielā 1, Jēkabpilī.   

Būve jau ilgstoši ir neapdzīvota un atrodas sliktā tehniskā stāvoklī, tādējādi kļuvusi bīstama sabiedriskajai drošībai, un bojā Jēkabpils pilsētvides ainavu.  

“Celtnes nojaukšanu esam uzsākuši kā plānots – 2019.gada nogalē. Tuvāko dienu laikā ēka tiks pilnībā demontēta. Turpmākos darbus plānots atsākt janvārī, kad uzsāksim būvgružu drupināšanu un izvešanu no teritorijas. Darbu noslēdzošajā posmā, kas visticamāk būs nākamā gada pavasarī, teritorija tiks sakārtota un labiekārtota,’’ skaidro uzņēmuma ‘’Jēkabpils pakalpojumi’’ valdes priekšsēdētājs Guntars Leitāns.

Balstoties uz noslēgto līgumu ar Jēkabpils pilētas pašvaldību, plānotais darbu izpildes termiņš  ir 2020. gada 31.jūlījs. Kopējās darbu izmaksas  43 659 EUR ar PVN.

Atgādinām iedzīvotājiem, ka atrasties būvdarbu zonas tuvumā ir bīstami, tāpēc aicinām būt īpaši uzmanīgiem. Būvdarbu zonā nepiederošām personām ieeja ir aizliegta. Lūdzam pievērst uzmanību teritorijā izvietotajiem paziņojumiem un brīdinājuma zīmēm.

Grausta nojaukšana Ziemeļu ielā 1